Zapojené školy

Ročník 2022

V 5. ročníku Ceny Absynt je zapojených 11 gymnázií zo Žiliny, z Turca, Oravy a Kysúc.

Žilina

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina

Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina

Gymnázium Hlinská 29, Žilina
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Turiec

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Orava

Gymnázium M. Hattalu, Trstená
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Kysuce

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
aktuálny ročník