REČníctvo

Ročník 2022

O kategóriiPravidlá


1. Všeobecné:

2. Súťažné príspevky:

3. Termíny a hodnotenie:

4. Záverečné ustanovenia:

aktuálny ročník