REBríček

Ročník 2022

O kategórii

Pravidlá

1. Všeobecné: 

2. Distribúcia súťažných textov: 

3. Priebeh súťaže:

4. Termíny a vyhlásenie výsledkov

5. Záverečné ustanovenia

aktuálny ročník