Zapojené školy

Ročník 2021

 v tomto roku je zapojených 12 škôl

Žilina

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
Gymnázium Hlinská 29, Žilina
Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina
Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Turiec

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine
Evanjelická spojená škola, Martin

Orava

Gymnázium M. Hattalu, Trstená
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Kysuce

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
aktuálny ročník