Účastníci

Ročník 2020

Zapojené gymnáziá 

v tomto roku sa zapojilo v súťaži 13 gymnázií na území žilinskej župy

aktuálny ročník