Médiá

Ročník 2019

Druhý úspešný ročník

Martin Benikovský – hlavný koordinátor súťaže 

V piatok 20.09. sa v Novej synagóge stretlo desať tuctov stredoškolákov na udeľovaní Čitateľskej ceny vydavateľstva Absynt. V dvojhodinovom programe ste sa mohli dozvedieť, že najviac hlasov od 78 študentov, zapojených do druhého ročníka, získala kniha bieloruskej spisovateľky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexijevč pod názvom Černobyľská modlitba .

V rečníckej súťaži porotu zaujal hlavne výkon Jána Barčiaka z Gymnázia Hlinská. Na druhom mieste sa umiestnila Nina Mališová z Gymnázia Varšavská cesta. Emma Čačková z Gymnázia bilingválneho skončila na treťom mieste. Odborná porota na čele s viceprimátorkou Barborou Birnerovou hodnotila predovšetkým argumentačú úroveň agitačného prejavu a presvedčivosť rečníka.

V kategórii súťažných recenzií, ktorú odborne garantovala literárna kritička Marta Součková, získal prvé miesto Samuel Jakubík z Gymnázia bilingválneho. Spolusúťažiace z Gymnázia Veľká okružná obsadili zvyšné priečky: delené druhé (Mária Kromková a Chiara Mihalčatinová) a konečné tretie miesto (Natália Pončková).

V poslednej súťažnej kategórii v písaní reportáží sa porota na čele s Andrejom Bánom rozhodla udeliť Emme Čačkovej mimoriadu cenu, pretože jej práca bola jediná, ktorá splnila kritériá posudzovania.

Gymnázium bilingválne ako hlavný organizátor Čitateľskej ceny vydavateľstva Absynt usporiadalo 2. ročník súťaže pri príležitosti osláv 20. výročia založenia školy. Spolu so súťažiacimi z ostatných štyroch žilinských gymnázií si preto kultúrny program mohli vychutnať aj žiaci druhého ročníka Gymnázia bilingválenho, medzi ktorými býva už tradične najviac súťažiacich na všetkých zapojených školách. Uvidíme, či sa niektorí z nich chytia.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na 3. ročník súťaže, ktorý bude súčasťou Žilinského literárneho festivalu 2020. 

aktuálny ročník