Knihy

Rečníctvo manuál pre študenta

Autor: Ján Barčiak, Emma Čačková, Timotej Oršula

Manuál pre študenta nazvaný rečníctvo. Čo môžeš od neho očakávať? Je učebnicou rétoriky pre stredoškolákov? Alebo snáď zoznamom tipov a trikov? Ani jedno, ani druhé. Aj keď pravdou je, že sa naň nabalilo takpovediac „z každého rožku to najlepšie“. Usúdili sme totiž, že správny manuál pre zvedavých stredoškolákov, ktorí sa chcú dobre pripraviť nielen na REČnenie na Cene Absynt, musí odpovedať na dve základné otázky: Prečo REČniť? a Ako REČniť?

Cena: 5 € s DPH

Objednať pre školu

Reportáž manuál pre študenta

Autor: Matúš Krčmárik

Manuál pre študenta si kladie za cieľ priviesť záujemcov o prácu novinára bližšie k reportáži. Učebný text je vhodný ako doplnkový materiál
pri vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra, mediálna výchova, občianska náuka, geografia, prípade spoločensko-vedných predmetov orientovaných na aktuálne dianie doma a v zahraničí.

Cena: 5 € s DPH

Objednať pre školu

Recenzia manuál pre študenta

Autor: Marta Součková

Manuál pre študenta je určený ako doplnkový študijný materiál predmetov slovenský jazyk a literatúra, mediálna výchova, umenie a kultúra
alebo výberových spoločenskovedných seminárov.
Učebný text je rozdelený do dvoch častí – teoretickej a praktickej.

Cena: 5 € s DPH

Objednať pre školu
aktuálny ročník