Manuály Ceny Absynt dostali odporúčaciu doložku Ministerstva školstva

Prvé pôvodné učebné texty vytvorené pre potreby Ceny Absynt majú od septembra status didaktických prostriedkov. Tri manuály pre študentov odkazujú na tri kategórie Ceny Absynt: Rečníctvo, Reportáž a Recenzia. Školám, ktoré prejavia záujem o nákup publikácií, bude ich cena preplatená z verejných prostriedkov.

Autori študentských manuálov s Cenou Absynt spolupracujú už dlhšie, pričom prvé verzie učebných textov v elektronickej podobe vznikli už pred dvomi rokmi. Za manuálom Recenzia stojí profesorka Marta Součková z Prešovskej univerzity. Dlhoročný reportér a novinár denníka SME Matúš Krčmárik pripravil manuál pre kategóriu Reportáž. Pod rečnícky manuál sa podpísali traja víťazi tejto kategórie z predošlých ročníkov Ceny Absynt: Ján Barčiak, Emma Čačková a Timotej Oršula. Vydanie všetkých manuálov zastrešilo Bilingválne gymnázium v Žiline.

O pridelení odporúčacej doložky rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 8. septembra 2021. Učebné texty spadajú do vzdelávacích oblastí: 1. jazyk a komunikácia pre gymnáziá 2. človek a spoločnosť 3. umenie a kultúra. Pri schvaľovaní bralo ministerstvo na zreteľ, že učebné texty budú slúžiť nielen pre potreby Ceny Absynt, ale hlavne pri vyučovaní predmetov slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a umenie a kultúra.

Produkcia a vydanie učebníc bolo podporené z projektu Nadácie Slovenskej sporiteľne v celkovej sume 10.000 €.

aktuálny ročník