Cena Absynt - škola reportáže s Vydavateľstvom Absynt

Cena Absynt je jedinečný projekt spolupráce 12 gymnázií Žilinského kraja a Vydavateľstva Absynt.

Čo je Cena Absynt?

Cena Absynt vytvára priestor pre dobrovoľnú mimoškolskú činnosť študentov a učiteľov gymnázií na území žilinskej župy. Žiaci si preverujú schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve. Po desiatich mesiacoch práce čaká zároveň na svoj osud pätica súťažných kníh – literárnych reportáží z produkcie Vydavateľstva Absynt. Záverečné hlasovanie všetkých účastníkov ukáže čitateľsky najúspešnejšiu knihu aktuálneho ročníka.

V priebehu ročníka pracujú na kvalite výstupov viaceré tímy. Lektorský zabezpečuje sériu webinárov v jednotlivých kategóriách s cieľom spropagovať pôvodné učebné texty a pripraviť študentov na odovzdanie finálnych úloh. Porotcovský tím zabezpečuje vyhodnotenie zaslaných úloh a spätnú väzbu pre autorov prác. Koordinátori riadia študijné skupiny na zapojených školách a bdejú nad morálkou zapojených žiakov. Dobrovoľnícky tím zabezpečuje mediálne výstupy v tlači a na sociálnych sieťach.

Škola reportáže s Vydavateľstvom Absynt každoročne vrcholí slávnostným ceremoniálom počas Žilinského literárneho festivalu.

Kniha Absynt
aktuálny ročník